Andnödssyndrom hos nyfödda (Respiratory Distress Syndrome, Newborn)

Andnödssyndrom hos nyfödda

Ett tillstånd hos nyfödda karakteriserat av andnöd och cyanos. Förekommer oftast hos för tidigt födda barn, barn till mödrar with diabetes och efter kejsarsnitt. Ibland finns inte någon uppenbar predisponerande orsak.

Förklaring på engelska

A condition of the newborn marked by DYSPNEA with CYANOSIS, heralded by such prodromal signs as dilatation of the alae nasi, expiratory grunt, and retraction of the suprasternal notch or costal margins, mostly frequently occurring in premature infants, children of diabetic mothers, and infants delivered by cesarean section, and sometimes with no apparent predisposing cause.

Synonym, svenska: Akut lungsvikt; Hyalinmembransjuka

Synonym, engelska: Infantile Respiratory Distress Syndrome; Neonatal Respiratory Distress Syndrome; Respiratory Distress Syndrome, Infant

Svensk term Andnödssyndrom hos nyfödda
Synonym på svenska Akut lungsvikt; Hyalinmembransjuka
Synonym på engelska Infantile Respiratory Distress Syndrome; Neonatal Respiratory Distress Syndrome; Respiratory Distress Syndrome, Infant
Engelsk term Respiratory Distress Syndrome, Newborn
MESH ID D012127

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.