Andnödssyndrom hos vuxna (Respiratory Distress Syndrome)

Andnödssyndrom hos vuxna

Ett syndrom karakteriserat av progressiv livshotande andningssvikt utan en känd lungsjukdom, vanligtvis efter kirurgiska ingrepp eller allvarlig skada.

Förklaring på engelska

A syndrome characterized by progressive life-threatening RESPIRATORY INSUFFICIENCY in the absence of known LUNG DISEASES, usually following a systemic insult such as surgery or major TRAUMA.

Synonym, svenska: ARDS; Chocklunga; Respiratoriskt distress-syndrom hos vuxna

Synonym, engelska: Distress Syndrome, Respiratory; Distress Syndromes, Respiratory; Respiratory Distress Syndromes; Syndrome, Respiratory Distress; Shock Lung; Lung, Shock; Respiratory Distress Syndrome, Acute; Acute Respiratory Distress Syndrome; ARDS, Human; Human ARDS; Respiratory Distress Syndrome, Pediatric; Pediatric Respiratory Distress Syndrome; Respiratory Distress Syndrome, Adult; Adult Respiratory Distress Syndrome

Svensk term Andnödssyndrom hos vuxna
Synonym på svenska ARDS; Chocklunga; Respiratoriskt distress-syndrom hos vuxna
Synonym på engelska Distress Syndrome, Respiratory; Distress Syndromes, Respiratory; Respiratory Distress Syndromes; Syndrome, Respiratory Distress; Shock Lung; Lung, Shock; Respiratory Distress Syndrome, Acute; Acute Respiratory Distress Syndrome; ARDS, Human; Human ARDS; Respiratory Distress Syndrome, Pediatric; Pediatric Respiratory Distress Syndrome; Respiratory Distress Syndrome, Adult; Adult Respiratory Distress Syndrome
Engelsk term Respiratory Distress Syndrome
MESH ID D012128

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.