Andra generations antidepressiva medel (Second-generation antidepressive agents)

Andra generations antidepressiva medel

En strukturellt och verkningsmässigt mångfaldig grupp av läkemedel som inte är tricykliska eller monoaminoxidashämmande. De kliniskt mest betydande tycks ha selektiv verkan på serotonerga system, särskilt genom att hämma återupptag av serotonin.

Förklaring på engelska

A structurally and mechanistically diverse group of drugs that are not tricyclics or monoamine oxidase inhibitors. The most clinically important appear to act selectively on serotonergic systems, especially by inhibiting serotonin reuptake.

Synonym, svenska: Antidepressiva medel, andrageneration

Synonym, engelska: Antidepressive Agents, Second Generation; Second-Generation Antidepressive Agents; Agents, Second-Generation Antidepressive; Second Generation Antidepressive Agents; Atypical Antidepressants; Antidepressants, Atypical; Antidepressive Drugs, Second-Generation; Antidepressive Drugs, Second Generation; Drugs, Second-Generation Antidepressive; Second-Generation Antidepressive Drugs

Svensk term Andra generations antidepressiva medel
Synonym på svenska Antidepressiva medel, andrageneration
Synonym på engelska Antidepressive Agents, Second Generation; Second-Generation Antidepressive Agents; Agents, Second-Generation Antidepressive; Second Generation Antidepressive Agents; Atypical Antidepressants; Antidepressants, Atypical; Antidepressive Drugs, Second-Generation; Antidepressive Drugs, Second Generation; Drugs, Second-Generation Antidepressive; Second-Generation Antidepressive Drugs
Engelsk term Second-generation antidepressive agents
MESH ID D018687

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.