Androgenreceptorer (Androgen Receptors)

Androgenreceptorer

Proteiner, som vanligtvis finns i CYTOPLASMAN, som specifikt binder ANDROGENER och förmedlar deras cellulära åtgärder. Komplexet av androgen och receptorn migrerar till CELLKÄRNAN där det inducerar transkription av specifika segment av DNA.

Förklaring på engelska

Proteins, generally found in the CYTOPLASM, that specifically bind ANDROGENS and mediate their cellular actions. The complex of the androgen and receptor migrates to the CELL NUCLEUS where it induces transcription of specific segments of DNA.

Synonym, svenska: Receptorer, androgen

Synonym, engelska: Androgen Receptor; Receptor, Androgen; Androgen Receptors; Dihydrotestosterone Receptors; Testosterone Receptor; Receptors, Androgens; Androgens Receptors; Receptors, Dihydrotestosterone; Receptors, Stanolone; Stanolone Receptors; Stanolone Receptor; Receptor, Stanolone; 5 alpha-Dihydrotestosterone Receptor; 5 alpha Dihydrotestosterone Receptor; Receptor, 5 alpha-Dihydrotestosterone; alpha-Dihydrotestosterone Receptor, 5; Receptor, Testosterone

Svensk term Androgenreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, androgen
Synonym på engelska Androgen Receptor; Receptor, Androgen; Androgen Receptors; Dihydrotestosterone Receptors; Testosterone Receptor; Receptors, Androgens; Androgens Receptors; Receptors, Dihydrotestosterone; Receptors, Stanolone; Stanolone Receptors; Stanolone Receptor; Receptor, Stanolone; 5 alpha-Dihydrotestosterone Receptor; 5 alpha Dihydrotestosterone Receptor; Receptor, 5 alpha-Dihydrotestosterone; alpha-Dihydrotestosterone Receptor, 5; Receptor, Testosterone
Engelsk term Androgen Receptors
MESH ID D011944

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.