Ändtarm (Rectum)

Ändtarm

Det distala segmentet av tjocktarmen, mellan SIGMOID COLON och ANALKANALEN.

Förklaring på engelska

The distal segment of the LARGE INTESTINE, between the SIGMOID COLON and the ANAL CANAL.

Synonym, svenska: Rektum

Synonym, engelska: Rectums

Svensk term Ändtarm
Synonym på svenska Rektum
Synonym på engelska Rectums
Engelsk term Rectum
MESH ID D012007

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.