Ändtarmsfistel (Rectal Fistula)

Ändtarmsfistel

En onormal anatomisk passage som förbinder REKTUM till utsidan, med en öppning vid dräneringsplatsen.

Förklaring på engelska

An abnormal anatomical passage connecting the RECTUM to the outside, with an orifice at the site of drainage.

Synonym, svenska: Rektalfistel; Analfistel

Synonym, engelska: Fistula, Rectal; Anal Fistula

Svensk term Ändtarmsfistel
Synonym på svenska Rektalfistel; Analfistel
Synonym på engelska Fistula, Rectal; Anal Fistula
Engelsk term Rectal Fistula
MESH ID D012003

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.