Ändtarmsframfall (Rectal Prolapse)

Ändtarmsframfall

Utsprång av det rektala slemhinna genom anusen. Det finns olika grader: ofullständig utan förskjutning av analsfinktermuskeln; komplett med förskjutning av analsfinktermuskeln; komplett utan förskjutning av analsfinktermuskeln men med herniation i tarmen; och internt komplett med rektosigmoid eller övre ändtarm intussusception i nedre ändtarm.

Förklaring på engelska

Protrusion of the rectal mucous membrane through the anus. There are various degrees: incomplete with no displacement of the anal sphincter muscle; complete with displacement of the anal sphincter muscle; complete with no displacement of the anal sphincter muscle but with herniation of the bowel; and internal complete with rectosigmoid or upper rectum intussusception into the lower rectum.

Synonym, svenska: Rektalprolaps; Analprolaps

Synonym, engelska: Prolapse, Rectal; Prolapses, Rectal; Rectal Prolapses; Anus Prolapse; Anus Prolapses; Prolapse, Anus; Prolapses, Anus

Svensk term Ändtarmsframfall
Synonym på svenska Rektalprolaps; Analprolaps
Synonym på engelska Prolapse, Rectal; Prolapses, Rectal; Rectal Prolapses; Anus Prolapse; Anus Prolapses; Prolapse, Anus; Prolapses, Anus
Engelsk term Rectal Prolapse
MESH ID D012005

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.