Angiogena proteiner (Angiogenic Proteins)

Angiogena proteiner

Intercellulära, signalöverförande peptider och proteiner som reglerar spridningen av nya blodkärl under normala fysiologiska förhållanden (ANGIOGENES, FYSIOLOGISK). Avvikande uttryck av angiogena proteiner under sjukdomstillstånd såsom tumörgenes kan också resultera i PATOLOGISK ANGIOGENES.

Förklaring på engelska

Intercellular signaling peptides and proteins that regulate the proliferation of new blood vessels under normal physiological conditions (ANGIOGENESIS, PHYSIOLOGICAL). Aberrant expression of angiogenic proteins during disease states such as tumorigenesis can also result in PATHOLOGICAL ANGIOGENESIS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Angiogenic Protein; Protein, Angiogenic; Angiogenic Peptides; Angiogenic Peptide; Peptide, Angiogenic

Svensk term Angiogena proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Angiogenic Protein; Protein, Angiogenic; Angiogenic Peptides; Angiogenic Peptide; Peptide, Angiogenic
Engelsk term Angiogenic Proteins
MESH ID D042501

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.