Angiogenesinducerande medel (Angiogenesis Inducing Agents)

Angiogenesinducerande medel

Medel som inducerar eller stimulerar FYSIOLOGISK ANGIOGENES eller PATOLOGISK ANGIOGENES.

Förklaring på engelska

Agents that induce or stimulate PHYSIOLOGIC ANGIOGENESIS or PATHOLOGIC ANGIOGENESIS.

Synonym, svenska: Angiogenesfaktor; Angiogeneseffekt; Angiogenesstimulator

Synonym, engelska: Agents, Angiogenesis Inducing; Inducing Agents, Angiogenesis; Angiogenesis Stimulating Agents; Agents, Angiogenesis Stimulating; Stimulating Agents, Angiogenesis; Angiogenesis Stimulators; Stimulators, Angiogenesis; Angiogenesis Inducers; Inducers, Angiogenesis; Angiogenesis Factor; Factor, Angiogenesis; Angiogenic Factor; Factor, Angiogenic; Tumor Angiogenic Factor; Angiogenic Factor, Tumor; Factor, Tumor Angiogenic; Angiogenesis Effect; Effect, Angiogenesis; Angiogenesis Effects; Effects, Angiogenesis

Svensk term Angiogenesinducerande medel
Synonym på svenska Angiogenesfaktor; Angiogeneseffekt; Angiogenesstimulator
Synonym på engelska Agents, Angiogenesis Inducing; Inducing Agents, Angiogenesis; Angiogenesis Stimulating Agents; Agents, Angiogenesis Stimulating; Stimulating Agents, Angiogenesis; Angiogenesis Stimulators; Stimulators, Angiogenesis; Angiogenesis Inducers; Inducers, Angiogenesis; Angiogenesis Factor; Factor, Angiogenesis; Angiogenic Factor; Factor, Angiogenic; Tumor Angiogenic Factor; Angiogenic Factor, Tumor; Factor, Tumor Angiogenic; Angiogenesis Effect; Effect, Angiogenesis; Angiogenesis Effects; Effects, Angiogenesis
Engelsk term Angiogenesis Inducing Agents
MESH ID D043925

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.