Angiogenesmodulatorer (Angiogenesis Modulating Agents)

Angiogenesmodulatorer

Agenter som modulerar PHYSIOLOGIC ANGIOGENES-processen. Detta åstadkommes genom endogena ANGIOGENA PROTEINER och en mängd andra kemikalier och farmaceutiska medel.

Förklaring på engelska

Agents that modulate the PHYSIOLOGIC ANGIOGENESIS process. This is accomplished by endogenous ANGIOGENIC PROTEINS and a variety of other chemicals and pharmaceutical agents.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Angiogenesis Modulators; Modulators, Angiogenesis

Svensk term Angiogenesmodulatorer
Synonym på svenska
Synonym på engelska Angiogenesis Modulators; Modulators, Angiogenesis
Engelsk term Angiogenesis Modulating Agents
MESH ID D043924

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.