Angiopoietin-1 (Angiopoietin-1)

Angiopoietin-1

Den första som upptäcks medlem av angiopoietin-familjen. Det kan spela en roll för att öka groning och förgrening av blodkärl. Angiopoietin-1 binder specifikt till och stimulerar TIE-2-RECEPTORN. Flera isoformer av angiopoietin-1 uppträder på grund av ALTERNATIV SKARVNING av dess mRNA.

Förklaring på engelska

The first to be discovered member of the angiopoietin family. It may play a role in increasing the sprouting and branching of BLOOD VESSELS. Angiopoietin-1 specifically binds to and stimulates the TIE-2 RECEPTOR. Several isoforms of angiopoietin-1 occur due to ALTERNATIVE SPLICING of its mRNA.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Angiopoietin 1

Svensk term Angiopoietin-1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Angiopoietin 1
Engelsk term Angiopoietin-1
MESH ID D042683

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.