Angiopoietiner (Angiopoietins)

Angiopoietiner

En familj av strukturellt relaterade angiogena proteiner på ungefär 70 kDa i storlek. De har hög specificitet för medlemmar i TIE RECEPTOR FAMILY.

Förklaring på engelska

A family of structurally related angiogenic proteins of approximately 70 kDa in size. They have high specificity for members of the TIE RECEPTOR FAMILY.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Angiopoietin

Svensk term Angiopoietiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Angiopoietin
Engelsk term Angiopoietins
MESH ID D042682

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.