Angiostatiska proteiner (Angiostatic Proteins)

Angiostatiska proteiner

Proteiner som specifikt hämmar tillväxt av nya blodkärl (ANGIOGENES, PHYSIOLOGIC).

Förklaring på engelska

Proteins that specifically inhibit the growth of new blood vessels (ANGIOGENESIS, PHYSIOLOGIC).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Angiostatic Peptides

Svensk term Angiostatiska proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Angiostatic Peptides
Engelsk term Angiostatic Proteins
MESH ID D043165

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.