Angiotensin typ 2 receptor (Receptor, Angiotensin, Type 2)

Angiotensin typ 2 receptor

En angiotensinreceptorsubtyp som uttrycks vid höga nivåer i fostrets vävnader. Många effekter av angiotensin typ 2-receptorn, såsom VASODILATATION och natriumförlust, är motsatsen till angiotensin typ 1-receptorn.

Förklaring på engelska

An angiotensin receptor subtype that is expressed at high levels in fetal tissues. Many effects of the angiotensin type 2 receptor such as VASODILATION and sodium loss are the opposite of that of the ANGIOTENSIN TYPE 1 RECEPTOR.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Angiotensin II Type 2 Receptor; Angiotensin Type 2 Receptor; Angiotensin AT2 Receptor; AT2 Receptor, Angiotensin; Receptor, Angiotensin AT2; Receptor, Angiotensin II Type 2

Svensk term Angiotensin typ 2 receptor
Synonym på svenska
Synonym på engelska Angiotensin II Type 2 Receptor; Angiotensin Type 2 Receptor; Angiotensin AT2 Receptor; AT2 Receptor, Angiotensin; Receptor, Angiotensin AT2; Receptor, Angiotensin II Type 2
Engelsk term Receptor, Angiotensin, Type 2
MESH ID D044139

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.