Animering [Publikationstyp] (Animation)

Animering [Publikationstyp]

Filmad sekvens av bilder av teckningar, skulpturer eller andra livlösa föremål som ger intryck av rörelse. Datorframställd animering finns också.

Förklaring på engelska

A film or video wholly or partially created by photographing drawings, sculptures, or other inanimate things in sequence to create the illusion of motion. Animations are also generated by computers. (From Moving Image Materials: Genre Terms, 1988)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Animering [Publikationstyp]
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Animation
MESH ID D019486

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.