Ankyloserande spondylit (Ankylosing Spondylitis)

Ankyloserande spondylit

Ett kroniskt inflammatoriskt tillstånd som påverkar de axiella lederna, såsom SACROILIAC JOINT och andra intervertebrala eller kostovertebrala leder. Det förekommer främst hos unga män och kännetecknas av smärta och stelhet i leder (ANKYLOS) med inflammation vid seninsättningar.

Förklaring på engelska

A chronic inflammatory condition affecting the axial joints, such as the SACROILIAC JOINT and other intervertebral or costovertebral joints. It occurs predominantly in young males and is characterized by pain and stiffness of joints (ANKYLOSIS) with inflammation at tendon insertions.

Synonym, svenska: Bechterews sjukdom; Spondylarthritis ancylopoietica; Pelvospondylit; Marie-Strümpells sjukdom

Synonym, engelska: Bechterew’s Disease; Bechterews Disease; Marie-Struempell Disease; Marie Struempell Disease; Spondylarthritis Ankylopoietica; Spondyloarthritis Ankylopoietica; Ankylosing Spondylitis; Ankylosing Spondylarthritis; Ankylosing Spondylarthritides; Spondylarthritides, Ankylosing; Spondylarthritis, Ankylosing; Ankylosing Spondyloarthritis; Ankylosing Spondyloarthritides; Spondyloarthritides, Ankylosing; Spondyloarthritis, Ankylosing; Spondylitis Ankylopoietica; Bechterew Disease; Rheumatoid Spondylitis; Spondylitis, Rheumatoid

Svensk term Ankyloserande spondylit
Synonym på svenska Bechterews sjukdom; Spondylarthritis ancylopoietica; Pelvospondylit; Marie-Strümpells sjukdom
Synonym på engelska Bechterew’s Disease; Bechterews Disease; Marie-Struempell Disease; Marie Struempell Disease; Spondylarthritis Ankylopoietica; Spondyloarthritis Ankylopoietica; Ankylosing Spondylitis; Ankylosing Spondylarthritis; Ankylosing Spondylarthritides; Spondylarthritides, Ankylosing; Spondylarthritis, Ankylosing; Ankylosing Spondyloarthritis; Ankylosing Spondyloarthritides; Spondyloarthritides, Ankylosing; Spondyloarthritis, Ankylosing; Spondylitis Ankylopoietica; Bechterew Disease; Rheumatoid Spondylitis; Spondylitis, Rheumatoid
Engelsk term Ankylosing Spondylitis
MESH ID D013167

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.