Antagonister till excitatoriska aminosyror (Excitatory Amino Acid Antagonists)

Antagonister till excitatoriska aminosyror

Läkemedel som binder till, men inte aktiverar receptorer för excitatoriska aminosyror, varvid agonistverkan blockeras.

Förklaring på engelska

Drugs that bind to but do not activate excitatory amino acid receptors, thereby blocking the actions of agonists.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Antagonists, Excitatory Amino Acid; Amino Acids, Excitatory, Antagonists; Glutamate Receptor Antagonist; Antagonist, Glutamate Receptor; Receptor Antagonist, Glutamate; Glutamate Antagonists; Antagonists, Glutamate; Glutamate Receptor Antagonists; Antagonists, Glutamate Receptor; Receptor Antagonists, Glutamate; Excitatory Amino Acid Antagonist; Glutamate Antagonist; Antagonist, Glutamate; Amino Acid Antagonists, Excitatory; EAA Antagonists; Antagonists, EAA

Svensk term Antagonister till excitatoriska aminosyror
Synonym på svenska
Synonym på engelska Antagonists, Excitatory Amino Acid; Amino Acids, Excitatory, Antagonists; Glutamate Receptor Antagonist; Antagonist, Glutamate Receptor; Receptor Antagonist, Glutamate; Glutamate Antagonists; Antagonists, Glutamate; Glutamate Receptor Antagonists; Antagonists, Glutamate Receptor; Receptor Antagonists, Glutamate; Excitatory Amino Acid Antagonist; Glutamate Antagonist; Antagonist, Glutamate; Amino Acid Antagonists, Excitatory; EAA Antagonists; Antagonists, EAA
Engelsk term Excitatory Amino Acid Antagonists
MESH ID D018691

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.