Antibiotikaprofylax (Antibiotic Prophylaxis)

Antibiotikaprofylax

Behandling med antibiotika före, under eller efter en diagnos, en terapeutisk eller kirurgisk åtgärd i syfte att förebygga infektioner.

Förklaring på engelska

Use of antibiotics before, during, or after a diagnostic, therapeutic, or surgical procedure to prevent infectious complications.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Prophylaxis, Antibiotic; Premedication, Antibiotic; Antibiotic Premedication; Antibiotic Premedications; Premedications, Antibiotic

Svensk term Antibiotikaprofylax
Synonym på svenska
Synonym på engelska Prophylaxis, Antibiotic; Premedication, Antibiotic; Antibiotic Premedication; Antibiotic Premedications; Premedications, Antibiotic
Engelsk term Antibiotic Prophylaxis
MESH ID D019072

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.