Antigen receptorer (B-cell antigen receptors)

Antigen receptorer

IMMUNOGLOBULINER på ytan av B-LYMFOCYTER. Deras MESSENGER RNA innehåller en EXON med ett membran som spänner över sekvens, som producerar immunglobuliner i blankett [publikationstyp] av typ I-transmembranproteiner i motsats till utsöndrade immunglobuliner (ANTIKROPPAR) som inte innehåller membranspänningssegmentet.

Förklaring på engelska

IMMUNOGLOBULINS on the surface of B-LYMPHOCYTES. Their MESSENGER RNA contains an EXON with a membrane spanning sequence, producing immunoglobulins in the form of type I transmembrane proteins as opposed to secreted immunoglobulins (ANTIBODIES) which do not contain the membrane spanning segment.

Synonym, svenska: Immunglobuliner, cellyta

Synonym, engelska: Membrane Bound Immunoglobulin; Bound Immunoglobulin, Membrane; Immunoglobulin, Membrane Bound; Membrane-Bound Immunoglobulins; Membrane Bound Immunoglobulins; Surface Immunoglobulins; Surface Immunoglobulin; Immunoglobulin, Surface; Receptors, Antigen, B Cell; Antigen Receptors, B-Cell; Antigen Receptors, B Cell; Receptors, B-Cell Antigen; B-Cell Antigen Receptors; B Cell Antigen Receptors; B-Cell Antigen Receptor; Antigen Receptor, B-Cell; B Cell Antigen Receptor; Receptor, B-Cell Antigen; Immunoglobulins, Membrane-Bound; Immunoglobulins, Membrane Bound; Immunoglobulins, Surface

Svensk term Antigen receptorer
Synonym på svenska Immunglobuliner, cellyta
Synonym på engelska Membrane Bound Immunoglobulin; Bound Immunoglobulin, Membrane; Immunoglobulin, Membrane Bound; Membrane-Bound Immunoglobulins; Membrane Bound Immunoglobulins; Surface Immunoglobulins; Surface Immunoglobulin; Immunoglobulin, Surface; Receptors, Antigen, B Cell; Antigen Receptors, B-Cell; Antigen Receptors, B Cell; Receptors, B-Cell Antigen; B-Cell Antigen Receptors; B Cell Antigen Receptors; B-Cell Antigen Receptor; Antigen Receptor, B-Cell; B Cell Antigen Receptor; Receptor, B-Cell Antigen; Immunoglobulins, Membrane-Bound; Immunoglobulins, Membrane Bound; Immunoglobulins, Surface
Engelsk term B-cell antigen receptors
MESH ID D011947

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.