Antikroppsberoende infektivitet (Antibody-Dependent Enhancement)

Antikroppsberoende infektivitet

Förstärkning av virusinfektivitet pga icke-neutraliserande antikroppar. Det finns åtminstone två mekanismer för detta: Fc-receptorverkan eller komplementreceptorverkan. Antingen bildar viruset komplex med antiviralt IgG och binder till Fc-receptorer, eller också binder det med antiviralt IgG försedda viruset till komplementreceptorer.

Förklaring på engelska

Enhancement of viral infectivity caused by non-neutralizing antibodies. There are at least two mechanisms known to account for this: mediation by Fc receptors (RECEPTORS, FC) or by complement receptors (RECEPTORS, COMPLEMENT). Either the virus is complexed with antiviral IMMUNOGLOBULIN G and binds to Fc receptors, or virus is coated with antiviral IMMUNOGLOBULIN M and binds to complement receptors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Antibody Dependent Enhancement; Antibody-Dependent Enhancements; Enhancement, Antibody-Dependent

Svensk term Antikroppsberoende infektivitet
Synonym på svenska
Synonym på engelska Antibody Dependent Enhancement; Antibody-Dependent Enhancements; Enhancement, Antibody-Dependent
Engelsk term Antibody-Dependent Enhancement
MESH ID D019067

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.