Antineutrofila cytoplasmaantikroppar (Antineutrophil cytoplasmic antibodies)

Antineutrofila cytoplasmaantikroppar

Autoantikroppar riktade mot cytoplasmakomponenter i polymorfonukleära leukocyter eller monocyter. De används som specifika markörer för Wegeners granulomatos och andra sjukdomar. Deras fysiopatologisk a roll är dock inte klarlagd.

Förklaring på engelska

Autoantibodies directed against cytoplasmic constituents of POLYMORPHONUCLEAR LEUKOCYTES and/or MONOCYTES. They are used as specific markers for GRANULOMATOSIS WITH POLYANGIITIS and other diseases, though their pathophysiological role is not clear. ANCA are routinely detected by indirect immunofluorescence with three different patterns: c-ANCA (cytoplasmic), p-ANCA (perinuclear), and atypical ANCA.

Synonym, svenska: c-ANCA; p-ANCA

Synonym, engelska: Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody; Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibody; Antibody, Anti-Neutrophil Cytoplasmic; Cytoplasmic Antibody, Anti-Neutrophil; Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies; Cytoplasmic Antibodies, Antineutrophil; Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies; Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies; Antibodies, Anti-Neutrophil Cytoplasmic; Cytoplasmic Antibodies, Anti-Neutrophil; ANCA; Antineutrophil Cytoplasmic Antibody; Antibody, Antineutrophil Cytoplasmic; Cytoplasmic Antibody, Antineutrophil; c-ANCA; c ANCA; p-ANCA; p ANCA

Svensk term Antineutrofila cytoplasmaantikroppar
Synonym på svenska c-ANCA; p-ANCA
Synonym på engelska Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibody; Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibody; Antibody, Anti-Neutrophil Cytoplasmic; Cytoplasmic Antibody, Anti-Neutrophil; Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies; Cytoplasmic Antibodies, Antineutrophil; Anti-Neutrophil Cytoplasmic Antibodies; Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies; Antibodies, Anti-Neutrophil Cytoplasmic; Cytoplasmic Antibodies, Anti-Neutrophil; ANCA; Antineutrophil Cytoplasmic Antibody; Antibody, Antineutrophil Cytoplasmic; Cytoplasmic Antibody, Antineutrophil; c-ANCA; c ANCA; p-ANCA; p ANCA
Engelsk term Antineutrophil cytoplasmic antibodies
MESH ID D019268

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.