Antiretovirala medel (Anti-Retroviral Agents)

Antiretovirala medel

Medel som används för att behandla RETROVIRIDAE-INFEKTIONER.

Förklaring på engelska

Agents used to treat RETROVIRIDAE INFECTIONS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Agents, Anti-Retroviral; Anti Retroviral Agents; Antiretroviral Agents; Agents, Antiretroviral; Antiretroviral Agent; Agent, Antiretroviral

Svensk term Antiretovirala medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Agents, Anti-Retroviral; Anti Retroviral Agents; Antiretroviral Agents; Agents, Antiretroviral; Antiretroviral Agent; Agent, Antiretroviral
Engelsk term Anti-Retroviral Agents
MESH ID D044966

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.