AP-lyas (DNA-(Apurinic or Apyrimidinic Site) Lyase)

AP-lyas

Ett DNA-reparationsenzym som katalyserar excisionen av ribosrester vid apuriniska och apyrimidiniska DNA-ställen som kan vara resultatet av verkan av DNA-GLYKOSYLASER. Enzymet katalyserar en beta-eliminationsreaktion där C-O-P-bindningen 3′ till det apuriniska eller apyrimidiniska stället i DNA bryts, vilket lämnar ett 3′-terminalt omättat socker och en produkt med ett terminalt 5′-fosfat. Detta enzym har tidigare listats under EC 3.1.25.2.

Förklaring på engelska

A DNA repair enzyme that catalyses the excision of ribose residues at apurinic and apyrimidinic DNA sites that can result from the action of DNA GLYCOSYLASES. The enzyme catalyzes a beta-elimination reaction in which the C-O-P bond 3′ to the apurinic or apyrimidinic site in DNA is broken, leaving a 3′-terminal unsaturated sugar and a product with a terminal 5′-phosphate. This enzyme was previously listed under EC 3.1.25.2.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: AP Endonuclease; Endonuclease, AP; Endodeoxyribonuclease (Apurinic or Apyrimidinic); Apurine-Apyrimidine Endonuclease; Apurine Apyrimidine Endonuclease; Endonuclease, Apurine-Apyrimidine; Apurinic DNA Endonuclease; DNA Endonuclease, Apurinic; Endonuclease, Apurinic DNA; Apurinic Endonuclease; Endonuclease, Apurinic; DNA Lyase (Apurinic or Apyrimidinic); AP Lyase

Svensk term AP-lyas
Synonym på svenska
Synonym på engelska AP Endonuclease; Endonuclease, AP; Endodeoxyribonuclease (Apurinic or Apyrimidinic); Apurine-Apyrimidine Endonuclease; Apurine Apyrimidine Endonuclease; Endonuclease, Apurine-Apyrimidine; Apurinic DNA Endonuclease; DNA Endonuclease, Apurinic; Endonuclease, Apurinic DNA; Apurinic Endonuclease; Endonuclease, Apurinic; DNA Lyase (Apurinic or Apyrimidinic); AP Lyase
Engelsk term DNA-(Apurinic or Apyrimidinic Site) Lyase
MESH ID D043603

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.