Aphanomyces (Aphanomyces)

Aphanomyces

Ett släkte av OOMYCETES i familj Saprolegniaceae. Det orsakar rotrot i växter och är också en patogen av FISHES.

Förklaring på engelska

A genus of OOMYCETES in the family Saprolegniaceae. It causes root rot in plants and is also a pathogen of FISHES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aphanomyce

Svensk term Aphanomyces
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aphanomyce
Engelsk term Aphanomyces
MESH ID D044744

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.