Aptitstimulerande medel (Appetite Stimulants)

Aptitstimulerande medel

Preparat för att öka matlusten; de används regelmässigt för behandling av anorexi i samband med cancer och AIDS.

Förklaring på engelska

Agents that are used to stimulate appetite. These drugs are frequently used to treat anorexia associated with cancer and AIDS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Stimulants, Appetite; Appetite-Stimulating Drugs; Appetite Stimulating Drugs; Drugs, Appetite-Stimulating

Svensk term Aptitstimulerande medel
Synonym på svenska
Synonym på engelska Stimulants, Appetite; Appetite-Stimulating Drugs; Appetite Stimulating Drugs; Drugs, Appetite-Stimulating
Engelsk term Appetite Stimulants
MESH ID D019167

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.