Aquabirnavirus (Aquabirnavirus)

Aquabirnavirus

Ett släkte RNA-virus i Birnaviridae-familjen som infekterar fisk, blötdjur och skaldjur. Det överförs såväl vertikalt som horisontellt, utan kända vektorer. Dess naturliga värdar är laxfiskar, och typ arten är infektiöst pankreatiskt nekrosvirus.

Förklaring på engelska

A genus of RNA viruses in the family BIRNAVIRIDAE infecting fish, mollusks, and crustaceans. It is transmitted both vertically and horizontally with no known vectors. The natural hosts are salmonids and the type species is INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS VIRUS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aquabirnaviruses

Svensk term Aquabirnavirus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aquabirnaviruses
Engelsk term Aquabirnavirus
MESH ID D019201

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.