Araber (Arabs)

Araber

Ett semitiskt folkslag som utgör befolkningen på den arabiska halvön och flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Benämningen kan avse såväl forntida och medetida som nutida etniska och kulturella grupper.

Förklaring på engelska

Members of a Semitic people inhabiting the Arabian peninsula or other countries of the Middle East and North Africa. The term may be used with reference to ancient, medieval, or modern ethnic or cultural groups. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)

Synonym, svenska: Beduiner; Palestinier

Synonym, engelska: Arab; Bedouins; Bedouin; Palestinians; Palestinian

Svensk term Araber
Synonym på svenska Beduiner; Palestinier
Synonym på engelska Arab; Bedouins; Bedouin; Palestinians; Palestinian
Engelsk term Arabs
MESH ID D018912

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.