Arabvärlden (Arab World)

Arabvärlden

En historisk och kulturell enhet spridd över ett stort geografiskt område. I början av 600-talet enades större delen av de många arabiska stammarna under profeten Muhammeds islamska styre, och under 7 00-talet nådde det arabiska väldet sin största utbredning, från Atlante till Indien. Arabiska vetenskapsmän var framstående och ledde utvecklingen inom flera vetenskaper, såsom matematik, kemi, astron omi och medicin. Under tidig medeltid började riket sönderfalla, en process som fortsatte genom hela medeltiden.

Förklaring på engelska

A historical and cultural entity dispersed across a wide geographical area under the administrative, intellectual, social, and cultural domination of the Arab empire. The Arab world, under the impetus of Islam, by the eighth century A.D., extended from Arabia in the Middle East to all of northern Africa, southern Spain, Sardinia, and Sicily. Close contact was maintained with Greek and Jewish culture. While the principal service of the Arabs to medicine was the preservation of Greek culture, the Arabs themselves were the originators of algebra, chemistry, geology, and many of the refinements of civilization. (From A. Castiglioni, A History of Medicine, 2d ed, p260; from F. H. Garrison, An Introduction to the History of Medicine, 4th ed, p126)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Arabvärlden
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Arab World
MESH ID D018643

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.