Arbetsbeskrivning (Job Description)

Arbetsbeskrivning

Beskrivning av tjänsteinnehåll, nödvändiga kvalifikationer, löneläge och övriga eventuella krav som en anställd förväntas uppfylla.

Förklaring på engelska

Statement of the position requirements, qualifications for the position, wage range, and any special conditions expected of the employee.

Synonym, svenska: Befattningsbeskrivning

Synonym, engelska: Description, Job; Descriptions, Job; Job Descriptions; Position Description; Description, Position; Descriptions, Position; Position Descriptions

Svensk term Arbetsbeskrivning
Synonym på svenska Befattningsbeskrivning
Synonym på engelska Description, Job; Descriptions, Job; Job Descriptions; Position Description; Description, Position; Descriptions, Position; Position Descriptions
Engelsk term Job Description
MESH ID D007587

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.