Archaeoglobus (Archaeoglobus)

Archaeoglobus

Ett släkte ytterst termofila, sulfatreducerande arkebakterier, tillhörande familjen Archaeoglobaceae.

Förklaring på engelska

A genus of extremely thermophilic, sulfate-reducing archaea, in the family Archaeoglobaceae.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Archaeoglobus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Archaeoglobus
MESH ID D019609

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.