Arke-rna (Archaeal RNA)

Arke-rna

Ribonukleinsyra i arkeer som har reglerande och katalytiska roller samt engagemang i proteinsyntes.

Förklaring på engelska

Ribonucleic acid in archaea having regulatory and catalytic roles as well as involvement in protein synthesis.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Archaeal RNA

Svensk term Arke-rna
Synonym på svenska
Synonym på engelska Archaeal RNA
Engelsk term Archaeal RNA
MESH ID D019642

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.