Arnica (Arnica)

Arnica

Växtsläkte med ca 30 arter, av vilka de mer kända är fjällarnika, trädgårdsarnika och slåttergubbe. Närbesläktade med gemsrot (Doronicum). Fjällarnika (A. montana) innehåller biologiskt aktiva ämnen, som arnicin, arnisterol, tannin och harts. Blomman används ibland som lokal antiirritant.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ASTERACEAE. The dried flower heads of Arnica montana are used externally as a counterirritant and tincture for sprains and bruises, either as crude extract or in homeopathic dilution (HOMEOPATHY). Arnica contains volatile oils (OILS, VOLATILE), arnicin, arnisterol, FLAVONOIDS; TANNINS; and resin. The common name of Wolf’s Bane is similar to the common name for ACONITUM.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Arnicas; Arnica montana; Arnica montanas; montanas, Arnica; Leopard’s Bane; Bane, Leopard’s; Banes, Leopard’s; Leopard Bane; Leopard’s Banes; Leopards Bane; Bane, Leopards; Banes, Leopards; Leopards Banes

Svensk term Arnica
Synonym på svenska
Synonym på engelska Arnicas; Arnica montana; Arnica montanas; montanas, Arnica; Leopard’s Bane; Bane, Leopard’s; Banes, Leopard’s; Leopard Bane; Leopard’s Banes; Leopards Bane; Bane, Leopards; Banes, Leopards; Leopards Banes
Engelsk term Arnica
MESH ID D018650

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.