Arrestin (Arrestin)

Arrestin

Ett 48-Kd-protein i den yttre delen av näthinnestavarna och en av komponenterna i ljusöverföringen. Det undertrycker aktivering av G-protein genom att binda till fosforylerat fotolyserat rodopsin. Arr estin kan framkalla experimentell autoimmun uveit efter injektion i laboratoriedjur.

Förklaring på engelska

A 48-Kd protein of the outer segment of the retinal rods and a component of the phototransduction cascade. Arrestin quenches G-protein activation by binding to phosphorylated photolyzed rhodopsin. Arrestin causes experimental autoimmune uveitis when injected into laboratory animals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Retinal S-Antigen; Retinal S Antigen; S-Antigen, Retinal; S Antigen, Retinal

Svensk term Arrestin
Synonym på svenska
Synonym på engelska Retinal S-Antigen; Retinal S Antigen; S-Antigen, Retinal; S Antigen, Retinal
Engelsk term Arrestin
MESH ID D019393

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.