Arrestiner (Arrestins)

Arrestiner

Regulatorproteiner som undertrycker fosforylerade G-proteinmembranreceptorer, inklusive stavarnas och tapparnas fotoreceptorer och adrenerga receptorer.

Förklaring på engelska

Regulatory proteins that down-regulate phosphorylated G-protein membrane receptors, including rod and cone photoreceptors and adrenergic receptors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Arrestiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Arrestins
MESH ID D019390

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.