Årsberättelse [Publikationstyp] (Annual Report)

Årsberättelse [Publikationstyp]

Årliga verksamhetsredovisningar.

Förklaring på engelska

Annual statements concerning the administrative and operational functions of an institution or organization.

Synonym, svenska: Årsbok [Publikationstyp]; Verksamhetsberättelse [Publikationstyp]

Synonym, engelska

Svensk term Årsberättelse [Publikationstyp]
Synonym på svenska Årsbok [Publikationstyp]; Verksamhetsberättelse [Publikationstyp]
Synonym på engelska
Engelsk term Annual Report
MESH ID D019487

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.