Arteria mesenterica superior-syndrom (Superior Mesenteric Artery Syndrome)

Arteria mesenterica superior-syndrom

DUODENAL OBSTRUKTION av den övre tarmkäxartär (MESENTERIC ARTÄR, SUPERIOR) som färdas i roten av MESENTERI och korsar över DUODENUM. syndrom kännetecknas av det dilaterade proximala tolvfingertarm och MAGE, uppblåsthet, ABDOMINAL KRAMPER och KRÄKNINGAR. Ofta observeras det hos patienter med kroppsgjutningar efter ryggradskirurgi.

Förklaring på engelska

DUODENAL OBSTRUCTION by the superior mesenteric artery (MESENTERIC ARTERY, SUPERIOR) which travels in the root of the MESENTERY and crosses over the DUODENUM. The syndrome is characterized by the dilated proximal duodenum and STOMACH, bloating, ABDOMINAL CRAMPS, and VOMITING. Often it is observed in patient with body casts after spinal surgery.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Wilkie Syndrome; Syndrome, Wilkie; Mesenteric Duodenal Compression Syndrome; Cast Syndrome; Syndrome, Cast; Duodenal Compression Syndrome, Mesenteric

Svensk term Arteria mesenterica superior-syndrom
Synonym på svenska
Synonym på engelska Wilkie Syndrome; Syndrome, Wilkie; Mesenteric Duodenal Compression Syndrome; Cast Syndrome; Syndrome, Cast; Duodenal Compression Syndrome, Mesenteric
Engelsk term Superior Mesenteric Artery Syndrome
MESH ID D013478

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.