Aryldialkylfosfatas (Aryldialkylphosphatase)

Aryldialkylfosfatas

Ett enzym som katalyserar hydrolys av ett aryldialkylfosfat för att blankett [publikationstyp] dialkylfosfat och en arylalkohol. Det kan hydrolysera ett brett spektrum av organofosfatsubstrat och ett antal aromatiska karboxylsyraestrar. Det kan också förmedla ett enzymatiskt skydd av LOW DENSITY LIPOPROTEINER mot oxidativ modifiering och den därav följande serie händelser som leder till ATEROMbildning. Enzymet ansågs tidigare vara identiskt med Arylesterase (EC 3.1.1.2).

Förklaring på engelska

An enzyme which catalyzes the hydrolysis of an aryl-dialkyl phosphate to form dialkyl phosphate and an aryl alcohol. It can hydrolyze a broad spectrum of organophosphate substrates and a number of aromatic carboxylic acid esters. It may also mediate an enzymatic protection of LOW DENSITY LIPOPROTEINS against oxidative modification and the consequent series of events leading to ATHEROMA formation. The enzyme was previously regarded to be identical with Arylesterase (EC 3.1.1.2).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Arylalkylphosphatase; Homocysteine Thiolactone Hydrolase; Hydrolase, Homocysteine Thiolactone; Thiolactone Hydrolase, Homocysteine; OPA Anhydrase; Anhydrase, OPA; Paraoxonase; Organophosphorus Acid Anhydrase; Acid Anhydrase, Organophosphorus; Anhydrase, Organophosphorus Acid; Organophosphorus Acid Anhydrolase; Acid Anhydrolase, Organophosphorus; Anhydrolase, Organophosphorus Acid; Organophosphorus Acid Hydrolase; Acid Hydrolase, Organophosphorus; Hydrolase, Organophosphorus Acid; Organophosphorus Hydrolase; Hydrolase, Organophosphorus; Aryl-dialkyl Phosphatase; Aryl dialkyl Phosphatase; Phosphatase, Aryl-dialkyl; OPH Enzyme; Enzyme, OPH; Paraoxonase-1; Paraoxonase 1; Paraoxonase-2; Paraoxonase 2

Svensk term Aryldialkylfosfatas
Synonym på svenska
Synonym på engelska Arylalkylphosphatase; Homocysteine Thiolactone Hydrolase; Hydrolase, Homocysteine Thiolactone; Thiolactone Hydrolase, Homocysteine; OPA Anhydrase; Anhydrase, OPA; Paraoxonase; Organophosphorus Acid Anhydrase; Acid Anhydrase, Organophosphorus; Anhydrase, Organophosphorus Acid; Organophosphorus Acid Anhydrolase; Acid Anhydrolase, Organophosphorus; Anhydrolase, Organophosphorus Acid; Organophosphorus Acid Hydrolase; Acid Hydrolase, Organophosphorus; Hydrolase, Organophosphorus Acid; Organophosphorus Hydrolase; Hydrolase, Organophosphorus; Aryl-dialkyl Phosphatase; Aryl dialkyl Phosphatase; Phosphatase, Aryl-dialkyl; OPH Enzyme; Enzyme, OPH; Paraoxonase-1; Paraoxonase 1; Paraoxonase-2; Paraoxonase 2
Engelsk term Aryldialkylphosphatase
MESH ID D043303

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.