Ascophyllum (Ascophyllum)

Ascophyllum

En BRUNALGER nära besläktad med FUCUS. Det finns fäst vid stenar och stenblock på mittkusten, främst i Nordatlantiska bassängen.

Förklaring på engelska

A BROWN ALGAE closely related to FUCUS. It is found attached to rocks and boulders on the middle shore, primarily in the North Atlantic basin.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Ascophyllum
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Ascophyllum
MESH ID D044646

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.