Asexuell fortplantning (Asexual Reproduction)

Asexuell fortplantning

Förökning utan sammansmältning av könsceller.

Förklaring på engelska

Reproduction without fusion of two types of cells, mostly found in ALGAE; FUNGI; and PLANTS. Asexual reproduction occurs in several ways, such as budding, fission, or splitting from “parent” cells. Only few groups of ANIMALS reproduce asexually or unisexually (PARTHENOGENESIS).

Synonym, svenska: Asexuell fortplantning; Reproduktion, asexuell

Synonym, engelska: Asexual Reproduction; Asexual Reproductions; Reproductions, Asexual

Svensk term Asexuell fortplantning
Synonym på svenska Asexuell fortplantning; Reproduktion, asexuell
Synonym på engelska Asexual Reproduction; Asexual Reproductions; Reproductions, Asexual
Engelsk term Asexual Reproduction
MESH ID D012100

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.