Aspalathus (Aspalathus)

Aspalathus

En växtsläkt av familj FABACEAE. Det är källan till ett örtbok [publikationstyp] som vanligtvis konsumeras i Afrika. Medlemmar innehåller aspalathin och andra polyfenoler (FENOLER).

Förklaring på engelska

A plant genus of the family FABACEAE. It is the source of an herbal tea that is commonly consumed in South Africa. Members contain aspalathin and other polyphenols (PHENOLS).

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aspalathus linearis; Rooibos; Rooibo

Svensk term Aspalathus
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aspalathus linearis; Rooibos; Rooibo
Engelsk term Aspalathus
MESH ID D036903

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.