Astrovirusinfektioner (Astroviridae Infections)

Astrovirusinfektioner

En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.

Förklaring på engelska

Infections with ASTROVIRIDAE, causing gastroenteritis in human infants, calves, lambs, and piglets.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Infections, Astroviridae; Astroviridae Infection; Infection, Astroviridae

Svensk term Astrovirusinfektioner
Synonym på svenska
Synonym på engelska Infections, Astroviridae; Astroviridae Infection; Infection, Astroviridae
Engelsk term Astroviridae Infections
MESH ID D019350

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.