Återbehandling (Retreatment)

Återbehandling

Behandlingen av samma sjukdom hos en patient, med samma medel eller procedur upprepas efter initial behandling, eller med en ytterligare eller alternativ åtgärd eller uppföljning. Det inkluderar inte terapi som kräver mer än en administrering av ett terapeutiskt medel eller behandling. Återbehandling används ofta med hänvisning till en annan modalitet när den ursprungliga var otillräcklig, skadlig, eller misslyckad.

Förklaring på engelska

The therapy of the same disease in a patient, with the same agent or procedure repeated after initial treatment, or with an additional or alternate measure or follow-up. It does not include therapy which requires more than one administration of a therapeutic agent or regimen. Retreatment is often used with reference to a different modality when the original one was inadequate, harmful, or unsuccessful.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Retreatments

Svensk term Återbehandling
Synonym på svenska
Synonym på engelska Retreatments
Engelsk term Retreatment
MESH ID D019233

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.