Återfallsfeber (Relapsing Fever)

Återfallsfeber

En akut infektion som kännetecknas av återkommande episoder av PYREXIA alternerande med asymptomatiska intervall av uppenbar återhämtning. Detta tillstånd orsakas av SPIROCHETES av släktet BORRELIA. Det överförs av BITES av antingen kroppslusen (PEDICULUS humanus corporis), för vilka människa är reservoaren, eller av mjuka fästingar av släktet ORNITHODOROS, för vilka gnagare och andra djur är de viktigaste reservoarerna.

Förklaring på engelska

An acute infection characterized by recurrent episodes of PYREXIA alternating with asymptomatic intervals of apparent recovery. This condition is caused by SPIROCHETES of the genus BORRELIA. It is transmitted by the BITES of either the body louse (PEDICULUS humanus corporis), for which humans are the reservoir, or by soft ticks of the genus ORNITHODOROS, for which rodents and other animals are the principal reservoirs.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Fever, Relapsing; Relapsing Fevers; Borrelia recurrentis Infection; Borrelia recurrentis Infections; Infection, Borrelia recurrentis; Louse-borne Relapsing Fever; Fever, Louse-borne Relapsing; Louse borne Relapsing Fever; Louse-borne Relapsing Fevers; Relapsing Fever, Louse-borne; Borrelia hermsii Infection; Borrelia hermsii Infections; Infection, Borrelia hermsii; Tick-borne Relapsing Fever; Fever, Tick-borne Relapsing; Relapsing Fever, Tick-borne; Tick borne Relapsing Fever; Tick-borne Relapsing Fevers

Svensk term Återfallsfeber
Synonym på svenska
Synonym på engelska Fever, Relapsing; Relapsing Fevers; Borrelia recurrentis Infection; Borrelia recurrentis Infections; Infection, Borrelia recurrentis; Louse-borne Relapsing Fever; Fever, Louse-borne Relapsing; Louse borne Relapsing Fever; Louse-borne Relapsing Fevers; Relapsing Fever, Louse-borne; Borrelia hermsii Infection; Borrelia hermsii Infections; Infection, Borrelia hermsii; Tick-borne Relapsing Fever; Fever, Tick-borne Relapsing; Relapsing Fever, Tick-borne; Tick borne Relapsing Fever; Tick-borne Relapsing Fevers
Engelsk term Relapsing Fever
MESH ID D012061

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.