Återkallande av publikation som ämne (Retraction of Publication as Topic)

Återkallande av publikation som ämne

Arbetar om författarnas tillbakadragande eller avvisa deras deltagande i att utföra forskning eller skrivande resultaten av sin studie.

Förklaring på engelska

Works about authors’ withdrawal or disavowal of their participation in performing research or writing the results of their study.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Återkallande av publikation som ämne
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Retraction of Publication as Topic
MESH ID D012180

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.