Återupplivning (Resuscitation)

Återupplivning

Återställandet till liv eller medvetande av en uppenbarligen död. (Dorland, 27:e uppl)

Förklaring på engelska

The restoration to life or consciousness of one apparently dead. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska: Livräddning

Synonym, engelska: Resuscitations

Svensk term Återupplivning
Synonym på svenska Livräddning
Synonym på engelska Resuscitations
Engelsk term Resuscitation
MESH ID D012151

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.