Atomabsorptionsspektrofotometri (Atomic Spectrophotometry)

Atomabsorptionsspektrofotometri

Spektrofotometriska tekniker genom vilka absorptionsspektra eller emmisionsspektra för strålning från atomer produceras och analyseras.

Förklaring på engelska

Spectrophotometric techniques by which the absorption or emmision spectra of radiation from atoms are produced and analyzed.

Synonym, svenska: AE-spektrofotometri; AA-spektrofotometri

Synonym, engelska: Atomic Spectrophotometry; Spectrophotometry, Atomic Emission; Emission Spectrophotometry, Atomic; Atomic Emission Spectrophotometry; AE Spectrophotometry; AE Spectrophotometries; Spectrophotometries, AE; Spectrophotometry, AE; Spectrophotometry, Atomic Absorption; Absorption Spectrophotometry, Atomic; Atomic Absorption Spectrophotometry; AA Spectrophotometry; AA Spectrophotometries; Spectrophotometries, AA; Spectrophotometry, AA; Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometry; Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy

Svensk term Atomabsorptionsspektrofotometri
Synonym på svenska AE-spektrofotometri; AA-spektrofotometri
Synonym på engelska Atomic Spectrophotometry; Spectrophotometry, Atomic Emission; Emission Spectrophotometry, Atomic; Atomic Emission Spectrophotometry; AE Spectrophotometry; AE Spectrophotometries; Spectrophotometries, AE; Spectrophotometry, AE; Spectrophotometry, Atomic Absorption; Absorption Spectrophotometry, Atomic; Atomic Absorption Spectrophotometry; AA Spectrophotometry; AA Spectrophotometries; Spectrophotometries, AA; Spectrophotometry, AA; Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrophotometry; Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectroscopy
Engelsk term Atomic Spectrophotometry
MESH ID D013054

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.