Atomkraftmikroskopi (Atomic force microscopy)

Atomkraftmikroskopi

En typ av svepmikrosond där en sond systematiskt åker över ytan på ett preparat i ett rastermönster. Den verikala rörelsen registreras då en fjäder på sonden stiger och faller med toppar och gropar på ytan. Dessa utslag ger upphov till en topografisk bild av preparatet.

Förklaring på engelska

A type of scanning probe microscopy in which a probe systematically rides across the surface of a sample being scanned in a raster pattern. The vertical position is recorded as a spring attached to the probe rises and falls in response to peaks and valleys on the surface. These deflections produce a topographic map of the sample.

Synonym, svenska: Mikroskopi, atomkraft

Synonym, engelska: Force Microscopy; Force Microscopies; Microscopies, Force; Microscopy, Force; Scanning Force Microscopy; Force Microscopies, Scanning; Force Microscopy, Scanning; Microscopies, Scanning Force; Microscopy, Scanning Force; Scanning Force Microscopies; Atomic Force Microscopy; Atomic Force Microscopies; Microscopies, Atomic Force

Svensk term Atomkraftmikroskopi
Synonym på svenska Mikroskopi, atomkraft
Synonym på engelska Force Microscopy; Force Microscopies; Microscopies, Force; Microscopy, Force; Scanning Force Microscopy; Force Microscopies, Scanning; Force Microscopy, Scanning; Microscopies, Scanning Force; Microscopy, Scanning Force; Scanning Force Microscopies; Atomic Force Microscopy; Atomic Force Microscopies; Microscopies, Atomic Force
Engelsk term Atomic force microscopy
MESH ID D018625

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.