Atractylis (Atractylis)

Atractylis

En växtsläkt av familj ASTERACEAE. Medlemmarna innehåller ATRACTYLOSID som hämmar ADENIN-NUKLEOTIDTRANSLOCAS.

Förklaring på engelska

A plant genus of the family ASTERACEAE. Members contain ATRACTYLOSIDE which inhibits ADENINE NUCLEOTIDE TRANSLOCASE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Atractyli; Atractylis gummifera; Atractylis gummiferas; gummiferas, Atractylis

Svensk term Atractylis
Synonym på svenska
Synonym på engelska Atractyli; Atractylis gummifera; Atractylis gummiferas; gummiferas, Atractylis
Engelsk term Atractylis
MESH ID D036083

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.