Atrofisk rinit (Atrophic Rhinitis)

Atrofisk rinit

En kronisk inflammation där nässlemhinnan gradvis förändras från en funktionell till en icke-funktionell foder utan mukociliär rening. Det åtföljs ofta av nedbrytning av de beniga TURBINATES, och illaluktande slem som bildar en grönaktig skorpa (ozena).

Förklaring på engelska

A chronic inflammation in which the NASAL MUCOSA gradually changes from a functional to a non-functional lining without mucociliary clearance. It is often accompanied by degradation of the bony TURBINATES, and the foul-smelling mucus which forms a greenish crust (ozena).

Synonym, svenska: Ozena

Synonym, engelska: Atrophic Rhinitides; Atrophic Rhinitis; Rhinitides, Atrophic; Ozena; Ozenas

Svensk term Atrofisk rinit
Synonym på svenska Ozena
Synonym på engelska Atrophic Rhinitides; Atrophic Rhinitis; Rhinitides, Atrophic; Ozena; Ozenas
Engelsk term Atrophic Rhinitis
MESH ID D012222

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.