Ättiksyra (Acetic Acid)

Ättiksyra

Oxidationsprodukt av etanol och en nedbrytningsprodukt vid destillation av trä. Det används lokalt, ibland invärtes, som irritationsdämpande medel, samt som reagens.

Förklaring på engelska

Product of the oxidation of ethanol and of the destructive distillation of wood. It is used locally, occasionally internally, as a counterirritant and also as a reagent. (Stedman, 26th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Glacial Acetic Acid; Acetic Acid, Glacial; Acetic Acid Glacial; Glacial, Acetic Acid; Vinegar

Svensk term Ättiksyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska Glacial Acetic Acid; Acetic Acid, Glacial; Acetic Acid Glacial; Glacial, Acetic Acid; Vinegar
Engelsk term Acetic Acid
MESH ID D019342

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.